Všetky príspevky admin

Ako to funguje…

    O2 momentálne poskytuje dva oficiálne spôsoby kontroly spotreby – poslaním SMS s textom SPOTREBA na číslo 99222 alebo cez osobnú zónu Moje O2. Prvý spôsob je spoplatnený a druhý trochu zdĺhavý a nie vždy má zákazník dostupné pripojenie na internet. Modrá spotreba je tretím neoficiálnym spôsobom a rieši obidva problémy.

Nejako treba začať

widget

  1. Nainštalujete si aplikáciu z Google Play do vášho Android mobilu
  2. Pri prvom spustení nastavíte meno a heslo do zóny Moje O2
  3. Spustíte kliknutím prvú synchronizáciu
  4. Na plochu umiestnite malý widget vo veľkosti ikony, ktorý zobrazuje vašu spotrebu nad rámec

    Synchronizácia so zónou Moje O2 prebehne v pravidelných intervaloch podľa nastavenia, minimálne každú hodinu a maximálne raz denne. Obnovu údajov je možné spustiť aj manuálne v aplikácii.

Zobrazenie dôležitých údajov o spotrebe

    Hlavná obrazovka je rozdelená na tri časti. Hore je informácia o spotrebe nad rámec voľných jednotiek (O2 Fér na faktúru, O2 Paušál na faktúru) alebo aktuálna výška kreditu (O2 Fér s kreditom). Nižšie sa zobrazuje tabuľka a voľnými jednotkami – voľné minúty pri paušáli, predplatené dáta atď. V spodnej časti je tabuľka s aktivovanými balíčkami. Balíčky nie je možné meniť, na to treba použiť oficiálnu zónu Moje O2.

main

    V prípade, že ste si umiestnili widget na plochu, zobrazuje poslednú synchronizovanú spotrebu, resp. výšku kreditu. Kliknutím na widget sa otvorí aplikácia.
widget

Prispôsobenie podľa potreby

setting

    V nastaveniach je možné povoliť, resp. zakázať synchronizáciu cez mobilné dáta, povoliť resp. zakázať pripojenie v roamingu. Ak nie sú povolené mobilné dáta, synchronizácia zbehne len pri dostupnom wi-fi pripojení. Proces synchronizácie momentálne spotrebuje približne 110 kB. To je je síce dosť, ale je to minimum potrebné na načíta celej HTML stránky zóny Moje O2, odkiaľ sa parsujú zobrazované informácie.

Kam putuje moje heslo

    Prihlasovacie údaje a údaje o spotrebe sú uložené len vo vašom zariadení v kryptovanej podobe. Vývojár ani nikto iný nemá k týmto údajom prístup. Napriek tomu hrozí malé riziko zneužitia, hlavne pri rootnutých zariadeniach, kedy tieto (i keď šifrovené) informácie vidia všetky nainštalované aplikácie. Aplikácia sa nepripája na iné servery okrem domény o2.sk, na ktorú sa pristupuje cez zabezpečený protokol HTTPS.